FR NL EN
Actualités

Nieuwste ontwikkeling in het insolventierecht naar aanleiding van de Covid-19 pandemie

Publié le : 08/02/2021 08 février févr. 02 2021

Naar aanleiding van de Covid-pandemie, besliste de regering in 2020 om het zogenaamde ‘gedwongen’ faillissement tijdelijk onmogelijk te maken. Het was dan niet langer mogelijk als schuldeiser om een schuldenaar te ‘dagvaarden in faillissement’ wanneer deze zich in structurele financiële problemen bevond. De bedoeling was om een vloedgolf aan faillissementen te vermijden.

Per 31 januari 2021 is dit moratorium evenwel beëindigd, ondernemingen kunnen dus terug in faillissement gedwongen worden. Minister Vanquickenborne heeft aangegeven dat hij, als tegengewicht voor het einde van het moratorium, ondernemingen extra mogelijkheden wil bieden om financiële problemen aan te pakken. Concreet zal de toegang tot de procedure ‘gerechtelijke reorganisatie’ (procedure die toelaat om schulden te herstructureren) versoepeld worden, en wordt de procedure zelf ook uitgebreid teneinde maximale mogelijkheden te bieden aan ondernemers. De idee achter dit alles is dat het moratorium een erg ‘bod instrument’ is, dat ondernemingen tijdelijk bescherming biedt, maar dat natuurlijk geen structurele oplossing biedt voor de aanwezige problemen. De vrees is dat er verscheidene ‘zombie-ondernemingen’ bestaan in de economie, die eigenlijk niet meer te redden zijn.

Concreet:
  • De toegang tot de procedure gerechtelijke reorganisatie wordt versoepeld. Normaal gezien moet op straffe van onontvankelijkheid een vrij substantieel dossier worden ingediend bij de rechtbank. Dit dossier moet nu niet meteen worden ingediend maar kan ook nog tijdens de procedure worden aangevuld. Zo wordt de administratieve last op de ondernemer verlaagd.
  • Schuldeisers die kortingen verlenen aan hun schuldenaars genieten van fiscale vrijstellingen
  • In het kader van het sluiten van een akkoord met de schuldeisers, zal een gerechtsmandataris kunnen optreden die ‘voorakkoorden’ sluit met de schuldeisers voor de procedure officieel wordt geopend. Zo wordt de schuldenaar ondersteund bij het zoeken naar een oplossing, en kan dit ook op een ‘vertrouwelijke’ wijze.
Een belangrijk caveat bij dit alles, is dat deze maatregelen waarschijnlijk pas eind maart van kracht zullen zijn. Inmiddels geldt het moratorium natuurlijk niet meer. Ondernemers zullen dus goed moeten nadenken of en hoe zij deze 2 maanden proberen overbruggen, er uiteraard rekening mee houdende dat hun persoonlijke aansprakelijkheid in het gedrang komt als zij te lang wachten om de boeken neer te leggen. Het is wat dat betreft belangrijk te herhalen dat deze versoepelde maatregelen (en bij uitbreiding alle Covid-beschermingsmaatregelen) geen vrijkaart zijn om een ten dode opgeschreven vennootschap kunstmatig in leven te houden.

Historique

<< < 1 2 3 > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.